સુરતના યુવકને ઉદયપુરના કન્હૈયાલાલની જેમ ગળુ વેંતરી હત્યાની ધમકી મળતા ગનમેનની સુરક્ષા અપાઈ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *