વિપક્ષના સંયુક્ત ઉમેદવાર યશવંત સિન્હાએ રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *