ઈંડા ખાઈ બીલ નહીં ચૂકવવા મામલે બાળકને ઢોર માર માર્યો, આરોપી રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના કર્મચારી હોવાનો આરોપ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *