કાલાવડ રોડ પણ ત્રણ બાઈક સવાર મિત્રોને ટ્રકે અડફેટ લીધા, ૨ વ્યક્તિના ઘટના સ્થળે જ મોત: રાજકોટ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *