ગીર સોમનાથમાં સતત બીજા દિવસે મેઘમહેર, સવારે 4 કલાકમાં ધોધમાર વરસાદ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *