રાજ્યમાં આ તારીખે વરસાદની આગાહી, ગત 24 કલાકમાં 156 તાલુકમાં નોંધાયો વરસાદ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *